Fri frakt over kr.2.000,-/ Alle priser er ekskl. MVA.
Handlevogn 0

Retur/ Reklamasjon

Konsumentens (privatpersonens) angrerett ved e-kjøp

Konsumenten har i følge forbrukerkjøploven og loven om e-handel i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Handelshuset Norge AS (itkontor.no) innen 14 dager fra den dagen konsumenten mottok ordren. Angreretten gjelder ikke dataprogram, lyd- og bildeopptak der forseglingen har blitt brutt. Dette gjelder også teknisk forsegling, som for eksempel serienummer. Angreretten gjelder kun privatpersoner.

Konsumenten har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader.

Dersom du vil benytte angreretten anbefales du å kontakte Handelshuset Norge AS (itkontor.no) kundeservice på e-post salg@itkontor.no for å få tildelt et returnummer pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Handelshuset Norge AS (itkontor.no) ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten. Her kan du i sin helhehet se både forbrukerkjøpsloven og e-handelsloven.

Handelshuset Norge AS (itkontor.no) tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Handelshuset Norge AS (itkontor.no) for å få opprettet retursak .

Varen skal pakkes godt inn, med fordel i emballasjen som den kom i, og eventuelle skader forårsaket av mangelfull emballasje debiteres deg som kunde. Varer som sendes til Handelshuset Norge AS (itkontor.no) i oppkrav kommer ikke til å hentes ut.  

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

 

Reklamasjon

Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Handelshuset Norge AS (itkontor.no) innen rimelig tid, samt på en gitt måte returnere varen. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer.  

Ved reklamasjon, kontakt Handelshuset Norge AS (itkontor.no) via e-postadressen salg@itkontor.no og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjon. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere. I de tilfeller der produsenten bedriver egen support og garantiservice forbeholder Handelshuset Norge AS (itkontor.no) seg retten til å henvise reklamasjonsærender direkte til respektive produsents support eller produsentens servicepartnere.  

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Handelshuset Norge AS (itkontor.no) så bør varen være på plass hos Handelshuset Norge AS (itkontor.no) innen to uker etter at returnummeret er utstedt.  

Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket i ytteremballasje godkjent av posten. Eventuelle transportskader debiteres deg som kunde. Handelshuset Norge AS (itkontor.no) kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel om din beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Handelshuset Norge AS (itkontor.no) finner at varen er feilfri debiteres er avgift som for øyeblikket er Kr.350 inkl. moms for å dekke Handelshuset Norge AS (itkontor.no) ’ kostnader i forbindelse med returen.  

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Handelshuset Norge AS (itkontor.no) på e-post: salg@itkontor.no eller telefon 40 67 68 69. Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Handelshuset Norge AS (itkontor.no) og/ eller den respektive transportøren.